ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το 2011, προμηθεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την επικράτεια.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές χρεώσεις τις οποίες είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε χάρη στην ιδιότητά μας ως κύριου εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και της πρόσβασης που απολαμβάνουμε στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναπτύσσοντας διαρκώς νέες καινοτόμες ενεργειακές λύσεις, έχουμε αποδείξει ότι ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στην επιτακτική ανάγκη των καταναλωτών για μείωση των εξόδων σε ηλεκτρικό ρεύμα.