Η WATT + VOLT αναπτύσσει τη νέα πλατφόρμα για τους συνεργάτες της, www.watt-volt-partners.gr
Όλοι οι συνεργάτες της πλέον μπορούν να πραγματοποιούν αιτήσεις online και να έχουν στη διάθεσή τους διαφημιστικό υλικό. Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί βασικό στόχο της WATT+VOLT.

www.watt-volt-partners.gr