ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι καθημερινές μας δραστηριότητες διακατέχονται από ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον, την κοινωνική ευμάρεια και τον κώδικα δεοντολογίας μας.

H σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους καταναλωτές και την κοινωνία ενισχύεται καθημερινά με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Αθλητικούς Οργανισμούς.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ

0%

Ικανοποίηση ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών μας

0%

Ακρίβεια και διαφάνεια στην τιμολόγηση

0%

Αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα ή παράπονα

* Αποτελέσματα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε δείγμα 1000 ατόμων από το πελατολόγιό μας (οικιακοί πελάτες & επιχειρήσεις)

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ