ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Από το 2015, η WATT + VOLT έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Εμπορία και Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών, έχοντας ήδη συνάψει συνεργασίες με τα μεγαλύτερα trading houses παγκοσμίως,διακινώντας όγκους αγαθών σε χώρες όπως η Αίγυπτος, τα Αραβικά Εμιράτα, η Αργεντινή κ.α.

Έχοντας ήδη γραφεία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία, η WΑΤΤ + VOLT είναι στρατηγικά τοποθετημένη, προκειμένου να προσφέρει σιτηρά, ζωοτροφές, στερεά καύσιμα και βιομηχανικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Από το 2015, η WATT + VOLT έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Εμπορία και Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών, ιδρύοντας την θυγατρική WV COMMODITIES.

Έχοντας ήδη συνάψει συνεργασίες με τα μεγαλύτερα trading houses παγκοσμίως,η WV COMMODITIES διακινεί όγκους αγαθών σε χώρες όπως η Αίγυπτος, τα Αραβικά Εμιράτα, η Αργεντινή κ.α.

Ζωοτροφές

 • Σογιάλευρο
 • Ζαχαρόπιτα (Pulp Pellets)
 • Σπόροι βαμβακιού
 • Βαμβακόπιτα
 • Γεύμα ηλιέλαιο
 • DDGS

Βιομηχανικά Προϊόντα – Στερεά Καύσιμα

 • Τσιμέντο
 • Οπτάνθρακας
 • Άνθρακα
 • Ασφάλτος
 • Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο
 • Pellets
 • Πυρηνόξυλο ελιάς
 • Φλούδα Ρυζιού
 • Σφαιρίδια φλοιού ηλιέλαιου

Τα κύρια προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό μας είναι τα εξής:

 • Σιτηρά και Όσπρια
 • Σιτάρι
 • Κριθάρι
 • Ρύζι
 • Φασόλια
 • Ελιές – Ελαιόλαδο

Επωνυμία: WATT AND VOLT COMMODITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Διακριτικός τίτλος: WV COMMODITIES ΙΚΕ
Κεφαλαιακές Εισφορές: 1000.0
Εγγυητικές Εισφορές: 0
Διεύθυνσης Έδρας: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217Α, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 138830001000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ποσοστό Συμμετοχής: 70%

2. WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217Α, 15124, MAΡΟΥΣΙ
Ποσοστό Συμμετοχής: 30%