ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στα τέλη του 2013, επεκτείναμε τη δραστηριότητά μας στο διασυνοριακό χονδρικό εμπόριο προς και από την Ελλάδα, το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε σε μια πλήρη διασυνοριακή εμπορική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η επιχειρηματική κίνηση βασίζεται τόσο σε μακροπρόθεσμες όσο και σε βραχυπρόθεσμες συμφωνίες, οι οποίες εκτελούνται είτε φυσικά είτε οικονομικά, μέσω ανταλλαγών ποσοτήτων ενέργειας ή μέσω διμερών συμφωνιών με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC).

Το 2016, αποτελέσαμε την πρώτη ελληνική εμπορική επιχείρηση που συμμετείχε στο European Energy Exchange (EEX), το μεγαλύτερο ενεργειακό χρηματιστήριο της Ευρώπης -μια συμμετοχή που μας δίνει πρόσβαση στις αγορές μεγάλης ρευστότητας της Δυτικής Ευρώπης. Είμαστε ενεργό μέλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας (Gestore del Mercato Elettrico), της Joint Allocation Office (JAO) και του Συντονιστικού Γραφείου Δημοπρασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE CAO).

Επιπλέον, συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας στα ελληνικά σύνορα.