Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας WATT+VOLT EMT στη Βουλγαρία

Η WATT AND VOLT Α.Ε. ανακοινώνει την εξαγορά του 50% της εταιρείας CE Group, θυγατρικής εταιρείας της Energy Management Team (EMT) Bulgaria μέσω της WΑΤT+VOLT Bulgaria, καθώς και την μετονομασία της σεWΑΤT+VOLT EMT.

Read More