ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Στρατηγική συνεργασία WATT+VOLT και INTELEN

H WATT + VOLT, ο καινοτόμος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας εγκαινίασε τη στρατηγική της συνεργασία με την εταιρεία INTELEN, με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή μετρητικών συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας για την εξοικείωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της παρακολούθησης της κατανάλωσής τους και τη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια.

Read More