Ωράριο Νυχτερινού Τιμολογίου

Θερινή Περίοδος: 1η Μαίου με 31η Οκτωβρίου:
Το νυχτερινό ωράριο εφαρμόζεται για την θερινή περίοδο μεταξύ 23:00 και 7:00.

Read More