Η Εταιρεία WATT + VOLT πιστοποιήθηκε επίσημα με το Διεθνές Πιστοποιημένο Πρότυπο ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις

Η πιστοποίηση έγινε από τον οργανισμό TUV HELLAS (μέλος του Γερμανικού TÜV NORD), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς πιστοποίησης και αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Read More