Τα κύρια προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό μας είναι τα εξής:

Σιτηρά και Όσπρια

 • Σιτάρι
 • Κριθάρι
 • Ρύζι
 • Φασόλια

Κριθάρι

 • Ζαχαρότευτλα (Pulp Pellets)
 • Σπόροι βαμβακιού
 • Βαμβακόπιτα
 • Γεύμα ηλιέλαιο
 • DDGS

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η W + V Bulgaria EOOD ιδρύθηκε στα μέσα του 2014 και ενσωματώθηκε στον Όμιλο Επιχειρήσεων WATT + VOLT, μετά την επιτυχημένη πορεία της μητρικής εταιρείας WΑΤΤ + VOLT στην Εμπορία Ενέργειας.

Κύριος στόχος της είναι να επεκταθεί το πεδίο δραστηριοτήτων καθώς και ο γεωγραφικός χώρος του Ομίλου και να ανοιχθούν νέοι ορίζοντες με την εμπορία γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων καθώς και  στερεών καυσίμων, σε όλο τον κόσμο.

Έχοντας ήδη γραφεία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία, η  WΑΤΤ + VOLT είναι στρατηγικά τοποθετημένη προκειμένου να προσφέρει σιτηρά, ζωοτροφές, στερεά καύσιμα και βιομηχανικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε σημείο ζητηθεί σε όλο τον κόσμο. Έχοντας δημιουργήσει μια αξιόπιστη αλυσίδα εφοδιασμού, που βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως είναι η ηθική, η αφοσίωση και η επιμονή για μακροχρόνιες συνεργασίες, στόχος της WATT + VOLT είναι να γίνει ένας σημαντικός και αξιόπιστος παίκτης στην αγορά.

Ζωοτροφές

 • Σογιάλευρο

Βιομηχανικά Προϊόντα – Στερεά Καύσιμα

 • Τσιμέντο
 • Οπτάνθρακας
 • Άνθρακα
 • Ασφάλτος
 • Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο
 • Pellets
 • Πυρηνόξυλο ελιάς
 • Φλούδα Ρυζιού
 • Σφαιρίδια φλοιού ηλιέλαιου