ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι εργαζόμενοι της WATT VOLT είναι αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του.
Παρέχουν πρωτοποριακές λύσεις.
Μαθαίνουν, εξελίσσονται, προοδεύουν.

Είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου.

Συμμετέχουν στο σχεδιασμό, διαμορφώνουν τη στρατηγική και εκπληρώνουν το όραμά μας.

Οι εργαζόμενοί μας είναι η κινητήρια δύναμη της WATT VOLT.
Η WATT VOLT είναι οι άνθρωποί της.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οργανόγραμμα εταιρείας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008

Η WATT+VOLT πιστοποιήθηκε επίσημα με το Διεθνές Πιστοποιημένο Πρότυπο ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις. Η πιστοποίηση έγινε από τον οργανισμό TUV HELLAS (μέλος του Γερμανικού TÜV NORD), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς πιστοποίησης και αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας μας. Ο συστηματικός έλεγχος των επιχειρησιακών ενεργειών και διαδικασιών διασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών και την ποιοτική διαχείριση των απαιτήσεων του πελάτη, γεγονός που αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.

Οι εργαζόμενοι της WATT+VOLT είναι αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του. Παρέχουν πρωτοποριακές λύσεις. Μαθαίνουν, εξελίσσονται, προοδεύουν. Είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου. Συμμετέχουν στο σχεδιασμό, διαμορφώνουν τη στρατηγική και εκπληρώνουν το όραμά μας.

Οι εργαζόμενοί μας είναι η κινητήρια δύναμη της WATT+VOLT. Η WATT+VOLT είναι οι άνθρωποί της.