ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η WATT + VOLT είναι η μοναδική ελληνική ιδιωτική εταιρεία που είναι μέλος  του European Energy Exchange (ΕΕΧ), του μεγαλύτερου Ενεργειακού Χρηματιστηρίου της Ευρώπης, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση σε αγορές μεγάλης ρευστότητας, όπως αυτές της Γερμανίας και της Γαλλίας. Είναι δε, ενεργό μέλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας (Gestore del Mercato Elettrico), που της επιτρέπει τη διαπραγμάτευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διαπιστευμένων traders της εταιρείας, εξασφαλίζοντάς της τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις χαμηλότερες τιμές.

Επιπλέον, η συμμετοχή της WATT + VOLT σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς ενέργειας σε όλα τα ελληνικά σύνορα, την καθιστά στρατηγικό συνεργάτη και ισχυρό συνομιλητή στο διεθνή χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.