ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Εταιρικό προφίλ

Η WATT+VOLT είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι αμιγώς Ελληνική και αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα εταιρεία στην ελληνική επικράτεια.

Από το 2011, η WATT+VOLT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ το 2015 έλαβε και Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Με θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η WATT+VOLT επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της σε πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Επενδύοντας σε πρωτοπόρα τεχνολογική υποδομή και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η WATT+VOLT διανύει μία επιτυχημένη πορεία με αντικείμενο την Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Εμπορία Αερίων Ρύπων και τη Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών και Πρώτων Υλών.

Η WATT+VOLT αποτελεί έναν ευέλικτο οργανισμό που εξελίσσεται διαρκώς, βάσει των νέων αναγκών που προκύπτουν παγκοσμίως στο χώρο της ενέργειας. Με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων βρίσκεται σε θέση να προτείνει αξιόπιστες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και στον τελικό καταναλωτή.

Στην WATT+VOLT προτεραιότητα έχετε εσείς.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Στην WATT + VOLT συμβάλλουμε στην ορθολογική χρήση και στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μείωσης του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και της αποτελεσματικής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Εταιρειών WATT + VOLT είναι πελατοκεντρική και βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εξειδίκευση, στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και στην καινοτομία. Πάνω σε αυτές τις βάσεις πορευόμαστε, εξελισσόμαστε και επιχειρούμε.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σας και ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Βλέποντας το χώρο της ενέργειας από ένα διαφορετικό πρίσμα, δεσμευόμαστε ότι προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με βασικό γνώμονα το δικό σας όφελος.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στην WATT + VOLT συμβάλλουμε στην ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας, στη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και στην αποτελεσματική διαχείριση των ενεργειακών πόρων. Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου βασίζεται σε τέσσερις θεμέλιους λίθους: Το ανθρώπινο δυναμικό, την εξειδίκευση, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και τέλος, την ικανοποίηση των πελατών αποτελούν τις βάσεις με τις οποίες πορευόμαστε, εξελισσόμαστε, επιχειρούμε.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Σεβόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και ως επακόλουθο τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν εισέλθει χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις, για εμάς στη WATT + VOLT, κυρίαρχη αποστολή είναι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού. Στοχεύουμε σε ένα μέλλον με επίκεντρο εσάς και τις ανάγκες σας. Η Εταιρική Υπευθυνότητα για την WATT + VOLT είναι όραμα, αξία, επιχειρηματική αρχή και στρατηγική.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η WATT + VOLT στη Βουλγαρία

Το 2015, η WATT AND VOLT Α.Ε. εξαγόρασε το 50% της εταιρείας CE Group, θυγατρικής εταιρείας της Energy Management Team (EMT) Bulgaria, μέσω της θυγατρικής της Watt + Volt Bulgaria EOOD, μετονομάζοντάς την τελευταία σε WATT + VOLT EMT.

Η WATT + VOLT EMT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας, καθώς και Άδεια balancing ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η WATT + VOLT ένωσε τις δυνάμεις της με την καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο της ενέργειας ΕΜΤ, συμμετέχοντας από κοινού, με 50% έκαστη, στη μετοχική σύνθεση της WΑΤΤ + VOLT EMT, αποκτώντας απευθείας πρόσβαση σε χαμηλού κόστους παραγωγή ενέργειας και δυναμική παρουσία στα γειτονικά χρηματιστήρια ενέργειας, όπως αυτό της Ρουμανίας (OPCOM) και της Ουγγαρίας (HUPX).

Αυτό το νέο σχήμα στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της WΑΤΤ AND VOLT Α.Ε. στην ελληνική λιανική αγορά ενέργειας και στην εφαρμογή ενός μοντέλου προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνεται στον καταναλωτή της αγοράς ενέργειας στη  Βουλγαρία.  

Η εταιρεία ΕΜΤ εκπροσωπεί ήδη χαρτοφυλάκιο μεγάλων πελατών άνω των 130 MW στη γειτονική χώρα και ουσιαστικά ελέγχει το 12% της ελεύθερης αγοράς της Βουλγαρίας.

Η WATT + VOLT στη Σερβία

Το 2015 ιδρύθηκε η WATT AND VOLT DOO Beograd, θυγατρική εταιρεία του Oμίλου Εταιρειών WΑΤΤ + VΟLT, και πήρε επίσημα Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία.

ESC – Energy Services Company

Η ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) είναι εταιρεία παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, με σκοπό την υλοποίηση λύσεων που επιτρέπουν στους καταναλωτές (οικιακούς και επιχειρήσεις) να παρακολουθούν και να επεμβαίνουν στην κατανάλωση της ηλεκτρικής τους ενέργειας και αποσκοπούν παράλληλα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

To ρεύμα όπως πρέπει να είναι