ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

H WATT+VOLT εστιάζει στους ανθρώπους της καθώς αποτελούν την κινητήρια δύναμή της. Το ανθρώπινο δυναμικό της WATT+VOLT διαθέτει εργαζόμενους που είναι αφοσιωμένοι στον πελάτη και στις ανάγκες του, δρουν με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή του και αναζητούν την καινοτομία. Στην WATT+VOLT , οι προοπτικές εξέλιξης δεν αποτελούν μόνο το υπόβαθρο για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αλλά και ηθική δέσμευση στους ανθρώπους μας.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οργανόγραμμα εταιρείας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008

Η WATT+VOLT πιστοποιήθηκε επίσημα με το Διεθνές Πιστοποιημένο Πρότυπο ISO 9001:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις. Η πιστοποίηση έγινε από τον οργανισμό TUV HELLAS (μέλος του Γερμανικού TÜV NORD), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς πιστοποίησης και αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας μας. Ο συστηματικός έλεγχος των επιχειρησιακών ενεργειών και διαδικασιών διασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών και την ποιοτική διαχείριση των απαιτήσεων του πελάτη, γεγονός που αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.